aanmeldclubvan50

Aanmelding club van 50

Betreft: Aanmelding club van 50
Geboortedatum(Vereist)
Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij akkoord gaat met de afspraken zoals opgenomen in de bijlage (‘voorwaarden club van 50’) en machtigt s.v. R.W.F. tot het incasseren van de contributiebedragen van bovengenoemd rekeningnummer. hij s.v. R.W.F. tot het incasseren van contributiebedragen van bovengenoemd rekeningnummer. Bij leeftijd onder de 18 jaar is een handtekening van (één van) de ouder(s)/verzorger(s) vereist.
Datum(Vereist)
Graag volledige naam invullen

Vrijwillgerswerk

Naast lid zijn van de club van 50 kunt u ervoor kiezen om gedurende het seizoen een bepaalde activiteit/ functie voor uw rekening te nemen; dit is NIET verplicht. Indien u dit wilt dan kunt u 1 of meerdere keuzes maken uit de onderstaande activiteiten/functies:

Activiteiten/functies