Algemene verordening gegevensbescherming

22 mei 2018 | Algemeen Nieuws

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor s.v. R.W.F is dit, zoals voor elke (sport)vereniging en organisatie, relevant. Hieronder de belangrijkste punten voor de leden van s.v. R.W.F betreffende deze nieuwe privacywetgeving. Een uitgebreider schrijven over de AVG kunt u in het beleidsplan vinden.

* s.v. R.W.F heeft in haar beleidsplan geschreven hoe zij handelt wat betreft de persoonsgegevens van haar leden.

* Een ledenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

* Leden en/of hun ouder(s)/verzorger(s) kunnen via bestuur@sv-rwf.nl aangeven wanneer zij niet wensen dat een lid herkenbaar in beeld (bv. op een teamfoto of op een foto van een wedstrijdverslag/evenement) op de site of op sociale media wordt gebracht.

* Een lid van s.v. R.W.F kan in Sportlink het zichtbaarheidsniveau van zijn/haar gegevens beheren.

Delen: