Club van 50 aanmelden

Aanmelding club van 50

Betreft: Aanmelding club van 50
Geboortedatum(Vereist)
Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij akkoord gaat met de afspraken zoals opgenomen in de bijlage (‘voorwaarden club van 50’) en machtigt s.v. R.W.F. tot het incasseren van de contributiebedragen van bovengenoemd rekeningnummer. hij s.v. R.W.F. tot het incasseren van contributiebedragen van bovengenoemd rekeningnummer. Bij leeftijd onder de 18 jaar is een handtekening van (één van) de ouder(s)/verzorger(s) vereist.
Datum(Vereist)
Graag volledige naam invullen

Vrijwillgerswerk

Naast lid zijn van de club van 50 kunt u ervoor kiezen om gedurende het seizoen een bepaalde activiteit/ functie voor uw rekening te nemen; dit is NIET verplicht. Indien u dit wilt dan kunt u 1 of meerdere keuzes maken uit de onderstaande activiteiten/functies:

Activiteiten/functies

Bijlage: voorwaarden club van 50

1. Het contributiebedrag voor de club van 50 is € 50,00 per jaar. Per kwartaal wordt € 12,50
geïncasseerd.

2. Als lid van de club van 50 steunt u financieel gezien de voetbalvereniging R.W.F. Als lid heeft
u daarom recht om kosteloos mee te trainen op vrijdagavond met de 45+ mannen of op
maandag- of woensdagavond met de 35+ dames. Indien u aan één van deze trainingen
deelneemt kunt u op dat moment ook gebruik maken van de faciliteiten. Daarnaast heeft u het
recht om deel te nemen aan de diverse activiteiten die R.W.F. jaarlijks organiseert zoals de
familiedag.

3. Indien men in de loop van het seizoen besluit tot het opzeggen van het lidmaatschap van de
club van 50, dan is men verplicht de contributie te betalen tot het einde van het lopende
voetbalseizoen.

4. Met ondertekening wordt toestemming verleend voor het publiceren van beeldmateriaal waarbij
de aangemelde herkenbaar in beeld is. Publicaties van beeldmateriaal worden gebruikt voor de
internetsite en sociale media van s.v. R.W.F. Het doel van publicatie is onder andere het
informeren van de achterban.

5. Het lidmaatschap Club van 50 geeft recht op de Club50 clubkaart. Deze kaart geeft recht tot
gratis toegang tot alle thuiswedstrijden op vertoon van de clubkaart. Daarnaast geeft deze kaart
recht op incidentele akties bij sponsoren of incidentele kortingen op de club.