Bestuursondersteuning

Wedstrijdconsul

Een wedstrijdconsul, ook wel bekend als een veldkeurmeester, is een persoon die verantwoordelijk is voor het inspecteren en beoordelen van de speelvelden voorafgaand aan wedstrijden en trainingen.

Sjoerd Fennema
06 57261100

Bij eventuele afgelastingen worden deze tijdig vermeld op onze website. Ook wordt de leiding van de desbetreffende teams tijdig op de hoogte gebracht van het niet doorgaan van een wedstrijd.

 

Ledenadministratie

De ledenadministratie valt onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Arnold Postmus
Tel. 06 22605005
E-mail: ledenadministratie@sv-rwf.nl

 

Stagecoördinator

Renskje van der Meulen
06 22089586

 

Voetbal- en wedstrijdzaken

Verantwoordelijk voor de organisatie, het beheer en de administratie van de vereniging. Belangrijke onderdelen van deze commissie: ‘planbureau’ (roosters/bezetting), wedstrijdsecretariaat en alle voetbalorganisatorische zaken.

Rindert Bijker
06 21503293