Facilitaire zaken

Verantwoordelijk voor velden, accommodatie, materialen en kantinebeheer en –inkoop.

Kantine

Jan de jong 
tel. 06 29405676

Jacob Veenema
tel. 06 21277686

E-mail: Kantine@sv-rwf.nl

Velden

Jan Baron
tel. 06 27060451

Accommodatie

Peter Veldhuis
tel. 06 52612910

Materialen (en kleding)

Sjoerd Fennema
tel. 06 57261100

Schoonmaak

….
tel. 06