Geschiedenis

Al sinds de oprichting in 1959 is s.v. RWF een echte dorpsclub, maar toch komen veel van de leden uit het nabijgelegen dorp Ureterp, omdat daar geen zaterdagploeg is.

De oprichting

In 1959 werd s.v. RWF opgericht. Men speelde al langer met het idee om een zaterdagploeg op te richten in Frieschepalen, want de aanwezigheid van ONV als zondagsploeg kwam de zondagse rust niet ten goede. Jelke Rozema, Hendrik Jeensma, Pieter Meijer en Anne Hoving vormen een comité en onderzoeken of er wel geïnteresseerden zijn voor de oprichting van een nieuwe voetbalclub. De inwoners van Frieschepalen worden opgeroepen tot een vergadering die plaatsvindt op 24 juni 1959 in de consistorie van de Gereformeerde kerk te Frieschepalen. Er komen zo’n 30 mensen op af en na de vergadering geven 31 mensen zich op als lid van s.v. RWF . Het eerste bestuur: Jelke Rozema,Hendrik Jeensma, Klaas van Houten, Jan Taekema en Anne Hoving. Door de leden wordt besloten om in de eerstvolgende competitie van de KNVB mee te doen met tenminste 2 elftallen. De naam is nog niet bekend, dus mogen we eigenlijk nog niet spreken van s.v. RWF , dat moet het gekozen bestuur nog bedenken, maar er zal toch enige haast bij moeten zijn, want de voorbereidingen van de KNVB zijn al in volle gang. Op 2 juli 1959 is s.v. RWF officieel aangemeld bij de afdeling Friesland van de KNVB. RWF is geboren.

De eerste trainers van s.v. RWF waren Lammert Postma en Jelke Rozema. Omdat, gezien de financiële situatie, er nog geen betaalde trainer kan worden aangesteld. Op 24 juli van datzelfde jaar is er dan de zogeheten voortgangsvergadering. Hier in gaat voorzitter en sinds 2001 erelid Klaas van Houten voor. Op deze vergadering wordt besloten dat het tenue rood-wit wordt. Rood-witte shirts, witte broekjes en rood-witte sokken. De naam Rood Wit Frieschepalen wordt gekozen, omdat het herkenbaarheid aan het dorp van herkomst zal geven. Ook op deze vergadering worden de eerste bestuursleden gekozen: Wiebe Wiebenga, Jelke Rozema, Klaas van Houten, Pieter Meijer en Anne Hoving.

Accommodatie

Het eerste voetbalveld van s.v. RWF is op de Scheiding. Het land is van de boer Eabele Glastra. Ook zondagsclub ONV gebruikt dit veld. Wat storend aan dit veld is, is dat er elke week eerst een inspectie moet worden gedaan, alvorens er gevoetbald kan worden. Op dit sportpark ontbreken goede kleedkamers en douches, hierop wordt besloten om samen met ONV contact op te nemen met de gemeente. De gemeente is star. “Omdat Frieschepalen een klein dorp is wil de gemeente hierin minder geld investeren” zo is de mening van de twee clubs. Deze woorden zullen nog vaak worden herhaald.

Na enkele jaren gaat de gemeente toch overstag. Er komt een nieuw veld aan De Rusken, in de bebouwde kom van het dorp. Hier ontbreekt een officieel trainingsveld, waardoor er op het speelveld getraind moet worden. In september 1966 komt de gemeente Opsterland met een uitnodiging om samen met ONV de situatie te bespreken. Samen zijn ze het eens dat er veel aan onderhoud gedaan moet worden. Inmiddels heeft RWF, sinds 1962, ook de eerste officiële trainer en wel Rein de Boer. In november 1966 komt er een voorstel voor aanleg van lichtmasten, maar eerst worden er wasbakken aangebracht. Via de ijsclub komt men dan uiteindelijk ook aan de lichtmasten. Maar omdat deze al aardig op leeftijd zijn, volgen er problemen met stroomtoevoer en uitvallende lampen. De gemeente wordt gevraagd om een volwaardige lichtinstallatie beschikbaar te stellen. De gemeente is terughoudend, de kosten zijn te hoog.

s.v. RWF groeit en groeit. Ook mensen van dorpen in de nabije omgeving melden zich aan als lid van s.v. RWF . RWF herbergt nu ook spelers uit Siegerswoude, de Wilp, Wijnjewoude en vooral Ureterp. Het ontbreken van een zaterdagploeg wordt genoemd als reden voor de vele Ureterpers in Frieschepaalse shirtjes. In het seizoen 1965/1966 heeft s.v. RWF al vier elftallen in competitieverband. Mede hierdoor wordt een jeugdafdeling opgericht. s.v. RWF start met een zogenaamde B-aspiranten team. s.v. RWF krijgt steeds meer uitstraling.