Voetbalzaken

De Technische commissie faciliteert trainers, leiders en onze teams met betrekking tot alle voetbaltechnische zaken.

Voetbalzaken Senioren
Jeljer Marinus
06 2322 1724

Johannes Veenema
06 5063 1277

Jeugdcommissie
Ruben Merkus, Marcel van der Wal, Erik Dijkstra, Sjoerd Fennema, Renate de Jong, Daniël Tabak en Lucas van Duinen

Bekijk hier de verdeling van verantwoordelijkheden:
Jeugdcommissie

Aanspreekpunt bestuur (jeugdcommissie)
Lucas van Duinen
06 5330 5632