Uitnodiging algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie

27 dec 2016 | Algemeen Nieuws

Het bestuur van sv R.W.F. nodigt al haar leden, vrijwilligers en sponsoren uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op: zaterdag 21 januari om 16.30 uur in de kantine. Aansluitend zal de nieuwjaarsreceptie plaatsvinden.

Tijdens de ledenvergadering zullen er enkele bestuurswisselingen worden voorgesteld.

Ten eerste zal Lucas van Duinen door privé omstandigheden een jaar vervroegd aftreden als voorzitter. Lucas wordt ontzettend bedankt voor al het werk wat hij voor onze club heeft gedaan, Lucas blijft uiteraard betrokken bij R.W.F. en zal het één en ander gaan uitvoeren, maar dan in een andere rol.

Ten tweede zal Rienk Veenstra aftreden als bestuurslid. Hij is op dit moment een lange reis in Azië aan het maken. Hij heeft aangegeven om na zijn terugkomst verschillende dingen te willen doen bij R.W.F. maar niet meer als bestuurslid. Ook hij wordt bedankt voor zijn inzet!

Gelukkig kunnen wij tijdens de ledenvergadering 4 nieuwe bestuursleden voorstellen. Berend Jongsma komt als algemeen lid in het bestuur en wordt verantwoordelijk voor het voetbaltechnische gedeelte. Korien van der Heide heeft sinds afgelopen voorjaar de rol van de vorig jaar afgetreden secretaris Janneke Aans overgenomen en zal nu officieel worden benoemd. Elleke van der Velde wordt de nieuwe voorzitter en Marthijn Jongsma wordt aangesteld als algemeen bestuurslid. Zij zullen, indien de leden akkoord gaan, vanaf 21 januari plaats nemen in het bestuur.
De Agenda voor de ledenvergadering:

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING SV R.W.F. D.D. 21-01- 2017

1. OPENING

2. VASTSTELLEN AGENDA

3. VASTSTELLEN NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

D.D. 09-01- 2016

4. VOETBALZAKEN:

A. Mededelingen

B. Voetbaltechnisch

C. Voetbal organisatorisch

5. FACILITAIRE ZAKEN:

A. Velden

B. Toelichting privatisering accommodatie

C. Kantine

6. SPONSORZAKEN

A. Sponsorcommissie

7. FINANCIELE ZAKEN:

A. Jaarcijfers seizoen 2015/2016

B. Toelichting jaarcijfers seizoen 2015/2016

C. Verslag kascommissie

D. Aanstellen lid voor kascommissie

E. Vaststellen jaarcijfers seizoen 2015/2016

F. Begroting seizoen 2016/2017

G. Toelichting en vaststellen begroting seizoen 2016/2017

8. BESTUURSZAKEN:

A. Aftreden bestuurslid: Lucas van Duinen Voorzitter

B. Aftreden bestuurslid: Rienk Veenstra algemeen bestuurslid

C. Voorstel bestuurslid: Korien van der Heide secretaris

D. Benoemen bestuurslid: Korien van der Heide secretaris

E. Voorstel bestuurslid: Elleke van der Velde

F. Benoemen bestuurslid: Elleke van der Velde

G. Voorstel bestuurslid: Marthijn Jongsma

H. Benoemen bestuurslid: Marthijn Jongsma

I. Voorstel bestuurslid: Berend Jongsma

J. Benoemen bestuurslid: Berend Jongsma

9. RONDVRAAG

10. SLUITING
Het bestuur hoopt u allen op deze middag te mogen begroeten.

Delen: