Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

4 jan 2019 | Algemeen Nieuws

Het bestuur van s.v. R.W.F. nodigt al haar leden, ouders van leden, vrijwilligers en sponsoren uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op: woensdagavond 16 januari a.s. om 20.00 uur in de kantine. Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar.

Tijdens de ledenvergadering zal er een nieuw bestuurslid worden voorgesteld en nemen wij helaas ook afscheid van twee bestuursleden.

Cornelis Veenema heeft als Penningmeester deelgenomen in het bestuur en zal nu, na ongeveer 4 jaar, aftreden. Ditzelfde geldt voor Elleke van der Velde. Zij heeft 2 jaar onze voorzitter mogen zijn en ook zij neemt nu afscheid. Wij willen jullie ontzettend bedanken voor jullie inzet en al het werk wat jullie voor onze club hebben gedaan!

Gelukkig heeft Jannes Donker te kennen gegeven zich kandidaat te stellen als nieuw bestuurslid. Hij wordt tijdens de ledenvergadering voorgesteld als Algemeen Bestuurslid.

Naast de bestuurswisseling ontvangen de aanwezigen tijdens de algemene ledenvergadering informatie over de huidige stand van zaken wat betreft de velden en de privatisering en doen wij een dringende oproep voor de twee openstaande vacatures in het bestuur voor de functie van Voorzitter en Penningmeester.

Het bestuur hoopt u / jou deze avond te mogen ontvangen en hoopt op een grote opkomst!

AGENDA algemene Ledenvergadering

 

Delen: