Vacature Algemeen lid

  • Vervangt de secretaris bij diens afwezigheid.
  • Coördineert de activiteiten die plaatsvinden binnen de vereniging en is als zodanig eindverantwoordelijk. Onderhoudt hiervoor de nodige contacten met coördinatoren van de diverse commissies.
  • Levert een bijdrage aan de beleidsvorming van het hoofdbestuur.

Voor vragen m.b.t. deze functie kun je contact opnemen met Arwin v.d. Wier: 0657323099.