Vacature: PENNINGMEESTER

In verband met het eindigen van de bestuurstermijn van de huidige penningmeester, zoeken wij een enthousiaste en nauwkeurige penningmeester.

De taken bestaan onder andere uit:

  • Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.
  • Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging.
  • De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen.
  • Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging.
  • Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.
  • De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken.
  • In samenwerking met de ledenadministratie de volledige ledenadministratie van de vereniging voeren.

Competenties:

  • Je hebt cijfermatig inzicht en werkt nauwkeurig;
  • Je bent zelfstandig maar werkt ook goed samen met de overige bestuursleden.

Voor vragen m.b.t. deze functie kun je contact opnemen met Klaas Krijgsheld 0611813421. Gezien de aard van de werkzaamheden en de inwerkperiode / overdracht van de werkzaamheden zoeken wij p.o. een geschikte kandidaat!