Vacature: Vertrouwenspersoon

s.v. R.W.F. is een voetbalvereniging welke zich voor ogen stelt om voor een iedereen een omgeving te creëren waarin de persoon zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier voetballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen.

Om een veilige omgeving te creëren voor haar leden doet s.v. R.W.F. er alles aan om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren, pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen en anders daar te zijn voor de betrokken leden om hen te ondersteunen. Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden.

Op dit moment is er een vacature voor een vertrouwenscontactpersoon .

Deze vertrouwenscontactpersoon vormt het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag door leden van de vereniging of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging.

Deze vertrouwenscontactpersoon neemt vragen, klachten en meldingen over ongewenst gedrag in behandeling. Daarnaast kunnen ook problemen in de thuissituatie, die veelal eveneens van invloed zijn op het functioneren van het lid binnen de vereniging, worden besproken met de vertrouwenscontactpersoon.

Een vertrouwenscontactpersoon bij s.v. R.W.F. heeft de volgende taken:

  • Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;
  • Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
  • In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
  • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

We vinden het belangrijk dat we snel weer invulling voor deze taak.

In verband met het vertrouwelijke karakter gaat de voorkeur gaat uit naar iemand met een redelijk afstand tot de club en haar leden.

Voor meer informatie graag contact met het bestuur.