In verband met het eindigen van de bestuurstermijn van de huidige voorzitter, zoeken wij een enthousiaste voorzitter jeugdcommissie.

De taken bestaan onder andere uit:

 • Bepaald het beleid van de jeugdcommissie, in samenspraak met de overige jeugdcommissieleden en de voorzitter, en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.
 • Coördineert de diverse commissietaken.
 • Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de jeugdcommissie.
 • Draagt er zorg voor dat het dagelijks bestuur door hem zelf, of door een ander daartoe aangewezen jeugdcommissielid, gedurende het seizoen wordt ingelicht omtrent de gang van zaken binnen de jeugdafdeling.
 • Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten.
 • Heeft een coördinerende taak bij werving jeugdcommissieleden en stimuleert deze waar nodig.
 • Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe jeugdspelers.
 • Zorgt voor werving van jeugdtrainers.
 • Ziet toe dat de functiebeschrijvingen worden uitgevoerd.
 • Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator. Neemt eventueel een bemiddelende rol op zich.
 • Stelt samen met de penningmeester van de jeugdcommissie een jaarbegroting op, die uiterlijk in de laatste bestuursvergadering van het aflopende seizoen gepresenteerd moet worden aan de penningmeester van het dagelijks bestuur.
 • Bewaakt deze begroting en stuurt zo nodig bij (uitgaven blijven binnen de begroting).

Competenties

 • Je bent enthousiast en gedreven;
 • Je hebt hart voor de doelgroep (én hun ouders/verzorgers);
 • Je bent een verbinder en communicatief vaardig. Bij voorkeur heb je een open communicatiestijl.

Voor vragen m.b.t. deze functie kun je contact opnemen met Jannes Donker: 0649287567.