Vertrouwenscontact

Naast de gedragscodes waarmee s.v. R.W.F veiligheid beoogt, is binnen s.v. R.W.F een
vertrouwenscontactpersoon actief. De aanstelling van de vertrouwenscontactpersoon is naar
aanleiding van het rapport van commissie De Vries (2017) waar iedere sportvereniging wordt
geadviseerd om informatie rondom een vertrouwenscontactpersoon voor iedereen zichtbaar te
maken.

Hieronder staat meer beschreven over de vertrouwenspersoon van s.v. R.W.F.

‘Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn
er problemen in het contact met je trainer en/of leider die je zelf niet met hen durft te bespreken? Zijn
er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een
wedstrijd? Is er iets gebeurd op de vereniging waardoor je nu steeds angstig of gespannen bent?
Levert voetbal meer stress op dan plezier?’
Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd)lid tegen aan kan lopen en niet goed weet hoe je dit zelf
moet oplossen. Hierdoor kan voetballen, waar je eerder plezier in had, ineens behoorlijk lastig gaan
worden. Als je je hierin herkent of zelf een ander probleem hebt is het misschien goed om even door
te lezen, omdat s.v. R.W.F. je hierbij graag wil helpen.

Wat kunnen wij doen?
s.v. R.W.F is een voetbalvereniging die zich voor ogen stelt om voor een ieder, jong en oud, een
omgeving te creëren waarin de persoon zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden
met plezier voetballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te
creëren voor haar leden doet s.v. R.W.F. er alles aan om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren
en pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen
zoveel mogelijk te voorkomen en anders daar te zijn voor de betrokken leden om hen te
ondersteunen. Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze
vereniging plaatsvinden.

Om deze reden is er bij s.v. R.W.F een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Deze
vertrouwenscontactpersoon vormt het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers
die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag zoals hierboven omschreven of van gelijke
strekking, door leden van de vereniging of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging.
Deze vertrouwenscontactpersoon neemt vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan
over ongewenst gedrag dat zich binnen de context van de vereniging afspeelt of heeft afgespeeld.
Daarnaast kunnen ook problemen in de thuissituatie, die veelal eveneens van invloed zijn op het
functioneren van het lid binnen de vereniging, worden besproken met de
vertrouwenscontactpersoon. Ook leiders/trainers van de jeugd kunnen een beroep doen op een van
de vertrouwenspersoon wanneer zij advies willen bij aanwezige zorgen over een lid. Er zal echter in
geen geval contact gezocht worden vanuit de vertrouwenscontractpersoon met leden waarover
zorgen zijn. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het lid zelf en/of de ouders. Wel wordt er advies
gegeven aan een leider/trainer en kan hij/zij, vanuit het reeds bestaande contact hem/haar (en
ouders) adviseren om zelf naar de vertrouwenspersoon toe te gaan.

Een vertrouwenscontactpersoon bij s.v. R.W.F heeft de volgende taken:
– Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;
– Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
– In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
– Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
– Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening

Vertrouwenspersoon:

Sietske Praamstra
Tel. 0630620804