Afmeldformulier

Afmeldformulier

Geboortedatum(Vereist)
Indien van toepassing

Indien men in de loop van het seizoen besluit tot opzegging van het lidmaatschap, dan is men verplicht de contributie tot het einde van het lopende voetbalseizoen te betalen. Indien men besluit om voor het volgende seizoen het lidmaatschap op te zeggen, dan dient het afmeldingsformulier VÓÓR 16 juni te zijn ingeleverd. Indien het formulier niet voor 16 juni is ingeleverd, dan is voor het gehele volgende seizoen contributie verschuldigd.

Leden van 18 jaar en ouder en de ouder(s)/verzorger(s) van de leden jonger dan 18 jaar zijn verplicht om gedurende het seizoen de club te ondersteunen bij de diverse werkzaamheden die zich tijdens het voetbalseizoen voordoen. Indien u nog ingeroosterd bent gedurende het seizoen voor bepaalde activiteiten/functies dan dient men deze tot het eind van het seizoen te volbrengen of zelf voor vervanging te zorgen.

Als u uw verplichtingen niet nakomt dan bent u een boetebedrag verschuldigd van € 50,00. Uitzondering hierop is wanneer er sprake is van een legitieme reden waardoor u verhinderd bent om de toegewezen werkzaamheden uit te voeren; het bestuur van s.v. R.W.F. bepaalt of er sprake is van een legitieme reden. hij s.v. R.W.F. tot het incasseren van contributiebedragen van bovengenoemd rekeningnummer. Bij leeftijd onder de 18 jaar is een handtekening van (één van) de ouder(s)/verzorger(s) vereist.

Datum ondertekening(Vereist)
Graag volledige naam invullen