Bestuur

Binnen een voetbalclub vervult het bestuur een centrale rol in het sturen en organiseren van alle aspecten van de club. Het bestuur bestaat vaak uit een groep toegewijde individuen die vrijwillig hun tijd en energie investeren om ervoor te zorgen dat de club goed functioneert en haar doelstellingen bereikt. De taken van het bestuur binnen een voetbalclub zijn divers

 

Douwe Weening

Voorzitter
06 2287 2291

Franciska Huisman

Secretaris
06 2875 7524

Erik Dijkstra

Penningmeester
06 1397 6873

Aniel Bijlsma

Financiële ondersteuning
06 1205 9009

Lucas van Duinen

Technische commissie junioren
06 5330 5632

Jeljer Marinus

Technische commissie senioren
06 2322 1724

Johannes Veenema

Technische commissie senioren
06 5063 1277

Albert Havinga

Facilitaire zaken
06 1415 7555

Marja Bron

Communicatie
06 2276 5281

E-mailadres: