Verantwoordelijk voor velden, accommodatie, materialen en kantinebeheer en –inkoop.