De ledenadministratie valt onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de penningmeester.