Beste leden van s.v. R.W.F.

Langs deze weg willen we bekend maken dat de teamindelingen voor het komende seizoen uiterlijk 20 juni op de site bekend zullen worden gemaakt.

Sportieve groet,

Jeugdcommissie en technische commissie senioren s.v. R.W.F.