Het bestuur van s.v. R.W.F. nodigt al haar leden, ouders van leden, vrijwilligers en sponsoren uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op: woensdagavond 6 december a.s. om 20.30 uur in de kantine. Vanaf 20.00 uur staat de koffie/thee klaar.

Tijdens de ledenvergadering zal er onder andere een bestuurswisseling worden voorgesteld en worden de aanwezigen gevraagd te stemmen over een aantal belangrijke zaken.

Jeljer Marinus heeft als algemeen bestuurslid deelgenomen in het bestuur en zal nu, na ongeveer 5 jaar, aftreden. Hij wordt ontzettend bedankt voor al het werk wat hij voor onze club heeft gedaan. Jeljer blijft wel betrokken bij R.W.F. en zal andere taken op zich nemen.

Gelukkig heeft Alex Bron te kennen gegeven zich kandidaat te stellen als nieuw bestuurslid. Hij wordt tijdens de ledenvergadering voorgesteld als Algemeen Bestuurslid.

Naast de bestuurswisseling ontvangen de aanwezigen tijdens de algemene ledenvergadering informatie en vindt er een stemming plaats over de privatisering, het investeringspakket en over de contributieverhoging.

Het bestuur hoopt u/hoopt jou deze avond te mogen ontvangen en hoopt op een grote opkomst

Agenda Ledenvergadering 2017