Vrijwilliger coördinator(en)

Bepaald in samenspraak met de overige commissieleden het beleid van de vrijwilligerscommissie en is verantwoordelijk voor de uitvoering voor onder andere: werving en plaatsing vrijwilligers, ondersteunen en begeleiding vrijwilligers, het stimuleren van deskundigheidsbevordering, het schrijven en uitzetten van vrijwilligersbeleid het maken van afspraken, regels en wetgeving communicatie op het gebied van vrijwilligers(beleid)

Werving en plaatsing:

 • In kaart brengen van het aanbod van vrijwilligers;
 • In kaart brengen van de vraag naar vrijwilligers;
 • Maken van taakomschrijvingen;
 • Plannen, uitvoeren en evalueren van wervingsacties;
 • Opstellen van advertenties voor beschikbare vacatures;
 • Het houden van welkomst-gesprekken met nieuwe vrijwilligers;
 • Zorg dragen voor een kennismakings- en inwerkplan;
 • Voeren van een gesprek met vrijwilligers die stoppen.

Ondersteuning en begeleiding:

 • Zorgen voor een aanspreekpunt voor vrijwilligers;
 • Voeren van begeleidingsgesprekken met vrijwilligers;
 • Voeren van overleg met (groepen) vrijwilligers;
 • Stimuleren van doorstroom naar andere functies;
 • Zorgen voor noodzakelijke materialen;
 • Zorg dragen voor bedanken/waarderen van vrijwilligers;
 • Behandelen van vragen en klachten van vrijwilligers;
 • Vrijwilligers informeren over relevante ontwikkelingen.

Deskundigheidsbevordering:

 • Inventariseren van de opleidingswensen en –behoeften;
 • Op de hoogte blijven van het aanbod van cursussen e.d.;
 • Contact onderhouden met cursusaanbieders;

Organiseren van trainingen/scholingen in de vereniging;

 • Informeren over/stimuleren tot deelname aan scholingen;
 • Verspreiden van informatie (werk- en infobladen e.d.);
 • Organiseren van consultatie door collega’s.

Communicatie:

 • Informeren van leden over vrijwilligerswerk in de vereniging;
 • Informeren van vrijwilligers/leden over het vrijwilligersbeleid;
 • Opstellen van persberichten e.d.;
 • Onderhouden van externe contacten (gemeente, bond, etc.).

Afspraken, regels en wetgeving:

 • Opstelling van een vrijwilligersovereenkomst;
 • Zorg dragen voor een regeling voor onkostenvergoedingen;
 • Vrijwilligers informeren over vergoedingen, verzekeringen e.d.

Beleid:

 • Adviseren van bestuur/commissies over vrijwilligersbeleid;
 • Behartigen van belangen van de vrijwilligers;
 • Rapporteren van bestuur/commissie over stand van zaken;
 • Opstellen van een vrijwilligersplan;
 • Bespreken van het plan met de betrokkenen;
 • Opstellen van een actieplan;
 • Coördineren van de uitvoering van het plan;
 • Evalueren van de resultaten.

Meer informatie via Jannes Donker 0612345678