Beste rwf-ers,

Na afloop van de algemene leden vergadering afgelopen woensdag is een informatief moment geweest mbt de aanleg van het kunstgrasveld dit voorjaar. De strekking is hoe meer hulp hoe mooier we accomodatie kunnen maken. Er zijn al vele formulieren ingevuld en ingeleverd mbt de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Was u er niet bij? Geen nood hier is alsnog het formulier. Graag aanvinken waarbij u de club een hand kunt helpen, het mag nadien in de kantine ingeleverd worden of bij Alex Bron of Jannes Donker. Bij voorbaat dank voor jullie hulp!

Inschrijflijst Vrijwilligers

#readwiet #samenzijnwesterk.